LEKSYKON

PSYCHIATRY

wrzesień-listopad 2021

Pod Patronatem Naukowym
Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychiatrii

Szanowni Państwo,

Celna diagnoza i skuteczna farmakoterapia w psychiatrii. Podstawa współczesnej psychiatrii. To zagadnienia, którymi pragniemy sie zajać podczas 6 jesiennych webinariów dotyczących aktualnych wyzwań terapeutycznych w Polsce.

We współczesnym społeczeństwie, które jest dynamiczne, komunikujące się i nastawione na sukces czas jest istotnym dobrem. Nasi pacjenci są częścią społeczeństwa i z powodu zaburzeń psychicznych nie chcą być ograniczani. Oczekują szybkiej diagnozy i skutecznego bezpiecznego leczenia.

Dlatego w cyklu 6ciu webinariach, przedstawimy bardzo szczegółowe aktualne zasady diagnozowania i leczenia, tak by pacjent zmierzający się z rozpoznaniem psychiatrycznym zdiagnozowany został szybko i prawidłowo, a zastosowana terapia po uwzględnieniu wszystkich aspektów klinicznych była skuteczna i nie powodowała pozornej lekooporności.

Do zobaczenia on-line

prof. zw. dr hab. n. med.
PIOTR GAŁECKI

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi 
Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog
Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii

ZAPLANOWANE PROGRAMY WEBINARIÓW

19 października 2021, godz. 20.00-21.30

Diagnoza i leczenie pierwszego epizodu depresji. Jak różnicować, jak dostosować terapię do obrazu klinicznego depresji.

Prof. Piotr Gałecki 

26 października 2021, godz. 20.00-21.30

Diagnoza i leczenie zaburzeń depresyjnych nawracających. Jak rozpoznać pozorną lekooporność, jak potencjalizować leczenie nawracającej depresji.

Prof. Piotr Gałecki

 

2 listopada 2021, godz. 20.00-21.30

Diagnoza i leczenie pierwszego epizodu schizofrenii. Jak zaplanować farmakoterapię w zależności od wieku, płci i obciążeń somatycznych.

Prof. Piotr Gałecki

 

16 listopada 2021, godz. 20.00-21.30

Diagnoza i leczenie przewlekłej schizofrenii. Jaka strategia terapeutyczna może poprawić współpracę i wydłużyć życie pacjenta.

Prof. Piotr Gałecki

 

23 listopada 2021, godz. 20.00-21.30

Diagnoza i farmakoterapia zaburzeń lękowych. Jak właściwie różnicować i diagnozowanie wszystkie zaburzenia lękowe. Jak dobrać farmakoterapię do danego typu lęku - analiza dostępnych strategii farmakologicznych.

Prof. Piotr Gałecki 

 

30 listopada 2021, godz. 20.00-21.30

Diagnoza i farmakoterapia zaburzeń erekcji i przedwczesnego wytrysku. Jak bezbłędnie rozpoznawać i optymalnie leczyć.

Prof. Piotr Gałecki


 

 

PARTNERZY EDUKACYJNI PROJEKTU

     
     
ZAPISZ SIĘ
NA SZKOLENIE